Kotitalous­vähennys

Kotitalousvähennys
Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kunnossapito- ja perusparannustöiden kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena.

Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa. Tässäkin tapauksessa teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennystä saa myös remonttitöistä, jotka tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajanasunnolla. Henkilön on maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa.

Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 15 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta työn hinnasta.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa vuodessa.
Vähennykseen liittyy 100 euron omavastuuosuus.
Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä
vajaat 5 555 euroa [(5 555 x 45 %) – 100) = 2 399,75].
Esimerkki: Maksimivähennyksen vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta.

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi saada yhteensä 4 800 euron vähennykset.
Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Lue lisää verottajan sivuilta:
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys